Jak na laviny

Jsou-li zimní hory naší láskou a přitom nechceme skončit pod tunami sněhu, musíme se podle toho zařídit

 

Proto přemýšlíme, že uděláme malé lavinové školeníčko. Plus další informace na téma zimních hor. Lavinová problematika však je obsáhlá, a proto jsou veškeré informace pro lepší přehled a studium připraveny ke stažení (*.pdf). Dokumenty připravil lavinový preventista HS Krkonoše, lavinový psovod a profesionální horský vůdce Viktor Kořízek. Po studiu je nejlepší vše si vyzkoušet v praxi – tím je myšleno nacvičit, nikoliv naostro!!

 

Prevence

Nejdříve je dobré si něco přečíst o lavinách samotných. Soubor
LAVINY – PREVENCE (pdf 2,15 MB) (verze pro tisk – 21,2 MB)
obsahuje informace o rozdělení lavin, vlivu člověka na odtrhnutí laviny, fatální omyly mezi lidmi, o lavinovém terénu, vzniku sněhu a vlivů počasí na sněhovou pokrývku.

 

Strategie

Když dostaneme pod kůži prevenci, můžeme se ponořit do dalšího díla
LAVINY – STRATEGIE (PDF – 2,1 MB) (verze pro tisk – 9 MB)
To nám představuje dnešní strategické postupy při zjišťování nám hrozícího nebezpečí. Lavinové stupně, metody snow card, stop or go, nivo test, 3 x 3, redukční metodu a strategii redukce lavinového rizika.

 

Záchrana

Na závěr přichází na řadu problematika řešící záchranu v horách. Soubor
LAVINY – ZÁCHRANA (PDF – 3,7 MB) (verze pro tisk – 16,4 MB)
obsahuje podrobné informace o tom, co se děje v lavině, jak používat lavinovou výbavu, jak provádět záchranou akci a jakých se nedopouštět chyb, co se děje s postiženým a jak probíhá následná profesionální záchrana.

 

Slovník

K celému studiu můžeme použít také lavinový slovník Střediska evropských lavinových služeb, který je kromě jiných evropských jazyků i ve slovenštině. Česká verze se do budoucna připravuje.

Stupnice lavinového nebezpečí a lavinové předpovědi

Pro bezpečnější pohyb v horách, kde hrozí lavinové nebezpečí byla vytvořena obecně platná Mezinárodní stupnice lavinového nebezpečí.

Stupnice má 5 stupňů od nejmenšího do největšího nebezpečí. Stupeň lavinového nebezpečí závisí na:

 

  • pravděpodobnosti uvolnění lavin (přirozená stabilita sněhové vrstvy a vliv lidské činnosti)
  • rozmístění a množství nebezpečných svahů
  • velikosti a typu lavin
  • tloušťky odtržené vrstvy

Je nutno dodat, že vědět jenom jestli je dvojka či trojka nestačí! Proto je stupeň pouze součástí rozsáhlejší lavinové předpovědi, která povětšinou obsahuje:

  • obecnou situaci
  • krátkodobý vývoj
  • předpověď lavinového nebezpečí na následující den (stupně nebezpečí, včetně orientace, polohy a nadmořské výšky nebezpečných svahů)
  • tendence pro následující dny

Dále může být doplněna o regionální specifikace a odlišnosti. V tvarově složitém terénu, jako jsou třeba Vysoké Tatry, může dojít i k rozdílům mezi stupni lavinového nebezpečí (klidně i o dva stupně) v rámci jednotlivých dolin! Neocenitelné je, když u předpovědi najdete i zpracované sněhové profily, což zatím neplatí v případě Slovenska. Podrobný přehled lavinových předpovědí pro celý svět včetně ČR a Slovenska naleznete na http://www.alpy4000.cz/uzitecne-odkazy-laviny.php

 

Stupnice lavinového nebezpečí
Stupnici ve formátu *.pdf je možno stáhnout na http://www.tatry.cz/media/document/stupnice.pdf